Wsparcie zdalne

Dzięki naszemu Wsparciu zdalnemu wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców spoza Warszawy. Wsparcie zdalne to możliwość konsultacji, diagnozy i terapii w formie: stacjonarnej w naszej Poradni oraz online. Program wsparcia zdalnego skierowany jest do dzieci i rodziców, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w regularnej terapii poza domem/miejscem zamieszkania, a którzy chcą podjąć się samodzielnej pracy i koordynacji terapii w środowisku domowym.
W zależności od potrzeb oferujemy:
Spotkania/ konsultacje online ze specjalistami.
Diagnoza w wybranym obszarze rozwojowym

 • spotkania stacjonarne na terenie HERO! Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ( możliwość spotkań online w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicem oraz omówienia wyników diagnozy i dalszych zaleceń do pracy).
 • w zależności od dyspozycyjności rodziców całość odbywa się podczas 3- 4 spotkań rozłożonych w czasie.
  ☑️ Pierwsze spotkanie – w jego trakcie specjalista zbiera informacje o dziecku, jego potrzebach, mocnych stronach, środowisku rodzinnym oraz innych ważnych szczegółach, które chcą przekazać rodzice.
  ☑️ Diagnoza – w trakcie tych spotkań specjalista dokonuje obserwacji, proponuje dziecku aktywności właściwe dla diagnozy w wybranym obszarze.
  ☑️ Podsumowanie diagnozy – podczas ostatniego spotkania specjalista w oparciu o zebrane informacje/obserwacje opracowuje w formie pisemnej podsumowanie procesu diagnostycznego i ewentualne zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem oraz omawia je z rodzicem.
 • Terapia w wybranym obszarze ta forma wsparcia jest przeznaczona dla dzieci, które już posiadają diagnozę w obszarze, w którym rodzice chcieliby zapewnić dziecku terapię.
  -spotkania z dzieckiem i rodzicami mogą odbywać się stacjonarne na terenie HERO! Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub w formie online.
  ☑️ Pierwsze spotkanie – w jego trakcie specjalista zbiera informacje o dziecku, jego potrzebach, mocnych stronach, środowisku rodzinnym oraz innych ważnych szczegółach, które chcą przekazać rodzice.
  ☑️ Opracowanie planu terapii dziecka – terapeuta prowadzący na podstawie zebranych od rodziców informacji o potrzebach i funkcjonowaniu dziecka, przedstawionych dokumentów opracowuje Program Terapeutyczny lub zalecenia.
  ☑️ Spotkania przypominające – spotkania z terapeutą prowadzącym mające na celu omówienie aktualnych potrzeb dziecka, jego postępów w terapii lub trudności, które napotykają w procesie terapeutycznym rodzice.