Oferta

Spotkania ze specjalistamiCzas/Ilość spotkańCena
Konsultacja HERO!WAY30 minbezpłatna
Konsultacja z Psychologiem60 min120 zł
Konsultacja z Terapeutą Integracji Sensorycznej 60 min120 zł
Konsultacja z Logopedą 60 min120 zł
Konsultacja z Neurologopedą 60 min120 zł
Konsultacja z Fizjoterapeutą 60 min120 zł
Konsultacja z Pedagogiem 60 min120 zł
DiagnozaCzas/Ilość spotkańCena
Diagnoza Integracji Sensorycznej2-3 spotkania po ok. 60 min
(wywiad, obserwacja, omówienie, pisemna opinia)
450 zł
Diagnoza Logopedyczna2 spotkania po ok.60 min
(wywiad, obserwacja,omówienie, pisemna opinia)
220 zł
Diagnoza Neurologopedyczna2 spotkania po ok.60 min
(wywiad, obserwacja, omówienie, pisemna opinia)
240 zł
Diagnoza Intelektu (Skala Inteligencji Stanford-Binet)2 spotkania po około 60 min400 zł
Diagnoza Szkolna / Gotowość Szkolna2 spotkania po około 60 min350 zł
Dysleksja, Dysgrafia2-3 spotkania po około 60 min550 zł
Diagnoza ogólnorozwojowa2-3 spotkania po około 60 min
(wywiad, obserwacja, omówienie, pisemna opinia)
400 zł
Terapia indywidualnaCzas/Ilość spotkańCena
Terapia Integracji Sensorycznej45 min100 zł
Fizjoterapia45 min100 zł
Terapia Ręki45 min100 zł
Terapia Pedagogiczna
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia – całościowe zaburzenia
rozwoju, zaburzenia ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera)
45 min100 zł
Terapia Logopedyczna45 min100 zł
Terapia Neurologopedyczna45 min100 zł
Zajęcia Psychologiczne45 min100 zł
Terapia indywidualnaCzas/Ilość spotkańCena
Terapia Rodzinna/Mediacje60 min150 zł
Wieczory Empatii60 min150 zł
Wydawanie opinii o dziecku/zaświadczeń/zaleceń do pracy w placówce edukacyjnej70 zł
WWR
W HERO! Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizujemy zajęcia terapeutyczne w ramach Opinii o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajęcia WWR są bezpłatne i wymagają Opinii WWR wydanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Wymiar godzin zajęć WWR w miesiącu określony jest przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Konsultacje online
W HERO! Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizujemy również konsultacje online. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.