poradnia-hero-dziewczynka-dziecko-pedzel-literka-h

NASZE FILARY

chłopcy-rozmowa-usmiech-dzieci-las-porandia-hero

Dialog

Rozmawiamy i pomagamy rozwiązywać trudne sytuacje. To klucz do porozumienia i warunek konieczny do osiągania wyznaczonych celów. Naszym celem nadrzędnym jest dobro dziecka, jego harmonijny rozwój i całościowe podejście do niego, jako do człowieka.

dzieci-dziewczynki-spacer-las-gory-poradnia-hero

Szacunek

Drugi człowiek i relacja z nim są dla nas fundamentalne. Nasz kontakt ze wszystkimi ludźmi naszej społeczności – z dziećmi, z ich rodzicami i między nami w zespole – opiera się na wzajemnym poszanowaniu.

dzieci-hustawka-opona-chłopak-dziewczyna-poradnia-hero

Zaangażowanie

Pracujemy z entuzjazmem i z pasją. Tworzymy atmosferę życzliwości i uważności na drugą osobę. We wszystkim co robimy, dajemy z siebie możliwie jak najwięcej. Nasze podejście jest kluczem do wspólnego osiągania wyznaczonych celów, do rozwoju osobistego i radości z wykonywanych zadań.